Om oss


High Access Solutions AS

Vi ble stiftet i 2012 av tilkomstteknikere med lang erfaring fra offshore og onshore industri. Med vårt fokus på sikkerhet og presisjon leverer vi løsninger for arbeid der tilkomsten er vanskelig, tidkrevende eller umulig.

Der lift og stillas kommer til kort eller blir for dyrt, er vi et rimelig og trygt alternativ. Med null slitasje på terreng og minimal slitasje på struktur, utfører vi rigging, vedlikehold, inspeksjon og installasjon av det meste.

Med fokus på HMS og kvalitetssikring, har vi bygd opp en solid kundekrets innenfor industri, service, vedlikehold og inspeksjon.

High Access Solutions er en bedrift som hele tiden ser på nye muligheter og løsninger for å utvikle firmaet og våre ansatte. Dette for å tilfredsstille kundens ønsker og behov.

Firmaets viktigste verktøy er tilkomstteknikk og fallsikring.

Tilkomstteknikk er et verktøy for adkomst og sikring som stiller store krav til brukernes kompetanse. Det er en effektiv og kostnadsbesparende metode for arbeid på steder med vanskelig adkomst. Tau og klatreteknikk benyttes som de viktigste hjelpemidler for adkomst og sikring av personell.

Tilkomstteknikk fremstod som et troverdig alternativ til tradisjonelle tilkomstmetoder først på midten av åttitallet. Det ble da brukt interne prosedyrer utarbeidet av bedriftene selv. Vi har i dag en egen norsk standard for arbeid i tau, NS9600, i tillegg til våre egne prosedyrer.

High Access Solutions følger strenge interne prosedyrer, i tillegg til NS9600, ved arbeid i høyden. Alle våre klatrere er SOFT sertifisert etter NS9600.