Våre tjenester

Betongrehabilitering

High Access Solutions AS utfører betongrehabilitering på alle konstruksjoner, i høyden og på andre vanskelig tilgjengelige steder. Arbeidet utføres etter interne prosedyrer og bransjestandarder for å sikre godt og holdbart resultat. Vi benytter oss av tilkomstteknikk for effektiv, tidsbesparende og sikker tilkomst til skadested. Med våre metoder for arbeidsutførelse vil vi i mange tilfeller være ferdig med jobben før stillas hadde vært ferdig montert på plassen.

Vi utfører:

  • Betongrehablitering av skader i alle størrelser
  • Betong inspeksjon, bominspeksjon
  • Kjerneprøver og støvprøver for analyser på laboratorium
  • Uttrekks tester, anker og bolte tester
  • Slissing og skjæring i betong

Ta kontakt med oss for tilbud på betongarbeider. Vi reparerer dine skader og sørger for varige resultater.

Ta kontakt for en uforpliktende prat eller mer informasjon.