Våre tjenester

Elektro-arbeider i høyden

Ved bruk av tilkomstteknikk kan vi utføre montering av blant annet lamper, lys og skiltbelysning, samt utføre elektro-arbeid, og levere komplette løsninger for installasjon av varmekabler i høyden og på utsatte steder på en sikker og effektiv måte.

Tilkomstteknikker fra High Access Solutions i monteringsarbeid

Metode for effektiv og sikker tilgang

Med våre metoder, tau og klatreteknikker kan vi på en effektiv, trygg og kostnadsbesparende måte komme til nesten over alt. Dette gjør det mulig for oss å ta på oss utfordrende og kompliserte oppdrag, og med sertifiserte klatrere og kompetanse innenfor forskjellige fag, er det ingen jobber som er umulig å utføre.

Brannvarsling

Vi monterer brannvarsling, brannmeldere og røykvarslere på vanskelig tilgjengelige og utsatte steder. Er det høyt under taket eller brannmelderen står på et sted som er vanskelig å komme til, kan våre operatører med tau og klatreteknikker være et kostnadsbesparende og effektivt alternativ til lift og stillas.

Noen av oppdragene vi utfører:

 • Montering av brannmeldere og røykvarslere
 • Reparasjon og utskiftning av brannmeldere og røykdetektorer
 • Inspeksjon og reparasjon av aspirasjonsanlegg
Tilkomstteknikker fra High Access Solutions oppunder tak

Elektro

Vi monterer og vedlikeholder lamper, lys og skiltbelysning på fasader, tak, i atrium og på andre vanskelig tilgjengelige og utsatte steder. I tillegg utfører vi også elektroarbeider som legging, stripsing og trekking av kabel, samt tilkobling, feilsøking og reparasjoner av komponenter utenfor normal rekkevidde, i høyden eller på utsatte steder.

Vi utfører elektro-oppdrag innenfor blant annet:

 • montering av lys og lamper i atrier
 • montering av lys og lamper i høyden og på vanskelig tilgjengelige steder
 • vedlikehold og reparasjon av lys og lamper
 • montering av julebelysning
 • montering av utstyr og komponenter i master, tårn og fasade
 • stripsing og trekking av kabel
 • legging av kabel
Tilkomstteknikker fra High Access Solutions i høyden

Varmekabler

Det kan være et godt valg å montere varmekabler i takrenner med tanke på fallende is som kan gjøre stor skade på person og materielle verdier ved fall fra tak. Også igjenfrosne avløpsrør og andre vannrør kan medføre store merkostnader.

I samarbeid med våre partnere leverer vi komplette løsninger for utskiftning eller ny installasjon av varmekabler i takrenner og andre steder med utsatt tilkomst. Dette innebærer også sikringsskap til takrenne med godkjent dokumentasjon av anlegget.

Vi monterer varmekabler i og på blant annet:

 • takrenner
 • nedløp
 • avløpsrør
 • vannrør
 • andre steder der det er behov
Tilkomstteknikker fra High Access Solutions på tak

 

Kontakt oss for en kostnadsfri befaring og oppmåling eller for en uforpliktende prat.

Ta kontakt med oss