Våre tjenester

Tilkomstteknikk

Arbeid i tau og klatring på fasade

High Access Solutions AS utfører klatring på fasade og andre konstruksjoner for montering av ventilasjonskanaler, lamper, skilt, bannere, kabeltrekking, vedlikehold og modifakasjon av fasade med mer. Klatring på fasade blir utført med sikre metoder, velkjent fra blant annet offshore og industri. High Access Solutions AS sine ansatte har alle godkjent sertifisering fra SOFT, og stiller høye krav til sikkerheten ved klatring på fasade og andre konstruksjoner

Bedriften utfører montering av det aller meste av utstyr ved klatring på fasade. Vi utfører vedlikehold, montering eller inspeksjon av det aller meste. Våre operatører har lang erfaring med klatring på fasader og andre konstruksjoner i høyden, og med tilkomstteknikk som arbeidsmetode sikrer vi effektivitet, trygghet og kostnadsbesparelse.

Noe av det vi utfører er:

  • Montering og vedlikehold av tekniske installasjoner
  • Etter stramming og utskiftning av bolter
  • Montering av lys og lamper
  • Kabeltrekking
  • Montering av skilt og bannere
  • Montering av rør og takrenne nedløp
  • Demontering av utstyr
  • Mindre reparasjoner av fasade
  • Arbeid i atrier
  • Arbeid i sjakter og andre trange rom

Vi har kompetansen for rask evakuering av personell og effektive, trygge og kostnadsbesparende metoder for montering inspeksjon og vedlikehold. Våre tilkomstteknikkere stiller med stor kompetanse n år det kommer til sikkerhetsfilosofi og kvalitetspolitikk, noe som er viktig ved arbeid i høyden og på utsatte steder, og ved klatring på fasade.

Sikringsassistanse

Der det er steder fagarbeider ikke kommer til eller det er behov for midlertidig personellsikring kan High Access Solutions AS rigge til systemer og bistå med sikringsassistanse slik at det kan arbeides trygt i høyden for usertifisert personell.

Vi kan bistå med sikring av personell som ikke er sertifisert i henhold til NS 9600, for å gi adkomst til en arbeids eller inspeksjons plass utilgjengelig for personell uten klatre-kompetanse.

High Access Solutions kan bistå med valg av relevante fallsikringssystemer for å sikre personell under arbeidsoperasjoner og stå i redningsberedskap for fagarbeidere på arbeidsplassen.

Utleie av klatrere

High Access Solutions AS leier ut sine tilkomsteknikkere til andre bedrifter som trenger ekstra mannskap. Bedriften har bred kompetanse på sine klatrere, og leverer sertifiserte tilkomsteknikkere med relevant kompetanse, nivå og fagbrev. Tilkomstteknikk er effektivt, sikkert og kostnadsbesparende.

Ta kontakt for mer informasjon og en hyggelig samtale.