HMS


High Access Solutions AS stiller strenge krav til oss selv og våre ansatte når det gjelder kvalitetssikring, service-innstilling og sikkerhet. Alle ansatte i bedriften følger rutiner og  prosedyrer både når det gjelder sikkerhet og utførelse av arbeidet. Det føres strenge kontrollrutiner, og sikkerheten kommer i første rekke.

Vår filosofi er null skader på person og miljø og dette gjenspeiles i arbeidet vi utfører. High Access Solutions AS tenker på miljøet, og for oss er det viktig å være så miljøvennlige som mulig. Vi benytter oss av miljøvennlige produkter og jobber kontinuerlig for å bli en grønnere bedrift.

Årlig internkontroll, rapportering av hendelser og avvik hjelper oss hele tiden til å bli ledende innenfor god HMS/KS kultur.

Alle våre kunder skal føle seg hørt og verdsatt og enhver kommentar og tilbakemelding blir fulgt opp av ledelsen.