Våre tjenester

Inspeksjon

Inspeksjon

High Access Solutions AS inspiserer konstruksjoner for sprekker, skader, korrosjon og andre ting som er av interesse å se etter. Vanligvis tar vi samtidig en sjekk for å se etter løse gjenstander, bolter eller andre objekter som kan falle ned og gjøre skade på personell, miljø eller materielle verdier.

Bedriften utfører inspeksjon av alle typer struktur for å se etter fallende gjenstander, løse bolter og materielle verdier som kan falle ned eller er for dårlig sikret. Våre operatører har lang erfaring med denne typen arbeid, og med tilkomstteknikk som arbeidsmetode, sikrer vi effektivitet, trygghet og kostnadsbesparelse.

Noe av det vi utfører er:

  • Boltesjekk
  • Etterstramming og utskiftning av bolter
  • Inspeksjon og vedlikehold av tanker og siloer
  • Inspeksjon av stålkonstruksjoner
  • Utvendig takinspeksjon
  • Inspeksjon og vedlikehold av lys og lamper
  • Inspeksjon og vedlikehold av skilt og bannere
  • Inspeksjon av rør- og kabelgater

Vi har kompetansen for rask evakuering av personell og effektive, trygge og kostnadsbesparende metoder for inspeksjon. Våre tilkomstteknikkere stiller med stor kompetanse når det kommer til sikkerhetsfilosofi og kvalitetspolitikk, noe som er viktig ved arbeid i høyden og på utsatte steder.