Våre tjenester

Våre tjenester

Vi utfører det meste av arbeid i høyden og på vanskelig tilgjengelige eller utsatte steder. Med bruk av tilkomst-teknikk leverer vi kostnadseffektivt og sikkert utført arbeid på en måte som skåner miljø og terreng. Se alle våre tjenester nedenfor.

Tilkomstteknikk

Vi utfører klatring på fasade og andre konstruksjoner for montering av ventilasjonskanaler, lamper, skilt, bannere, kabeltrekking, vedlikehold og modifakasjon av fasade, med mer.

Les mer

Fallsikring

Vi leverer komplette fallsikringssystemer for alle bruksformål, faste og midlertidige systemer, alt etter ditt behov. Vi hjelper deg også med å velge rett utstyr til din arbeidsoperasjon.

Les mer

Betongrehabilitering

Vi er eksperter når det gjelder betongrehabilitering, der vi utfører arbeider på alle konstruksjoner, i høyden og på andre steder med utfordrende tilgjengelighet. Vår tilnærming til denne viktige oppgaven gir en rekke fordeler.

Les mer

Elektro-arbeider i høyden

Ved bruk av tilkomstteknikk kan vi utføre montering av blant annet lamper, lys og skiltbelysning, samt utføre elektro-arbeid, og levere komplette løsninger for installasjon av varmekabler i høyden og på utsatte steder på en sikker og effektiv måte.

Les mer

Inspeksjon

Vi inspiserer konstruksjoner for sprekker, skader, korrosjon og andre ting som er av interesse å se etter, samt sjekk av løse gjenstander, bolter eller andre objekter som kan falle ned og gjøre skade på personell, miljø eller materielle verdier.

Les mer

Vask og overflatebehandling

Vi har utstyret og kompetansen til å utføre de fleste typer overflatebehandlinger og vask både i høyden og på vanskelig tilgjengelige steder. Vår metode lar oss effektivt og kostnadsbesparende utføre oppdrag uten nødvendig bruk av lift og stillas.

Les mer