Photo 19.12.12 14 39 13

Tilkomstteknikker fra High Access Solutions i høyden inne