Våre tjenester

Overflatebehandling

High Access Solutions AS utfører de fleste typer overflatebehandling og maling, i høyden eller på vanskelig tilgjengelige steder. Ved bruk av sertifiserte tilkomstteknikkere bruker vi tau og klatreteknikker for tilkomst til arbeidssted. Med våre metoder sikrer vi trygghet for kunden og våre ansatte, samt kostnadsbesparelse og effektivitet.

Overflatebehandling kan være alt fra nålepikking og sliping til meisling og sandblåsing av alle typer overflate.

Noe av det vi leverer er

  • Overflatebehandling og maling av stålkonstruksjoner
  • Overflatebehandling og maling av mindre skader på fasade
  • Overflatebehandling og maling av møner
  • Overflatebehandling og maling av tak
  • Overflatebehandling og maling av konstruksjoner på tak
  • Overflatebehandling og maling av tanker og siloer
  • Overflatebehandling og maling i atrier

Våre dyktige operatører kommer til også der hvor lift kan være vanskelig eller umulig å bruke, og stillas blir for tungvint eller for dyrt.

Ta kontakt for en uforpliktende prat eller ett hyggelig tilbud.