Photo 19.12.12 07 38 32

Tilkomstteknikker fra High Access Solutions i høyden