High Access Solutions AS

Med vårt fokus på sikkerhet og presisjon leverer vi  løsninger for arbeid der tilkomsten er vanskelig, tidkrevende eller umulig.

 

Kontakt oss

Våre tjenester

High Access Solutions utfører det meste av arbeid i høyden og på vanskelig tilgjengelige eller utsatte steder. Med bruk av tilkomstteknikk leverer vi kostnadseffektivt og sikkert utført arbeid på en måte som skåner miljø og terreng.

Tilkomstteknikk

High Access Solutions AS leier ut sine tilkomsteknikkere til andre bedrifter som trenger ekstra mannskap.

Fallsikring

High Access Solutions AS leverer komplette fallsikrings systemer for alle bruksformål. Bedriften hjelper deg å velge rett utstyr til din arbeidsopperasjon.

Betongrehabilitering

High Access Solutions AS er eksperter når det gjelder betongrehabilitering, og vår tilnærming til denne viktige oppgaven gir en rekke fordeler. Vi utfører betongrehabilitering på...

Elektro arbeider i høyden

High Access Solutions AS monterer lamper, lys og skiltbelysning på fasader, tak, i atrium og på andre vanskelig tilgjengelige, og utsatte steder

Inspeksjon

High Access Solutions AS inspiserer konstruksjoner for sprekker, skader, korrosjon og andre ting som er av interesse å se etter.

Vedlikehold

High Access Solutions AS har utstyr og kompetanse for å utføre det meste innen vask og spyling.

Om oss

High Access Solutions AS ble stiftet i 2012 av tilkomstteknikere med lang erfaring fra offshore og onshore industri. Med vårt fokus på sikkerhet og presisjon leverer vi løsninger for arbeid der tilkomsten er vanskelig, tidkrevende eller umulig.

Les mer om oss

Kontakt oss

Ta kontakt med oss.

Adresse

Brobekkeveien 53C, 0598 OSLO

Telefon

22 64 42 00