Våre tjenester

Takreparasjoner

High Access Solutions AS utfører det meste av arbeid på tak og takreparasjoner på vanskelig tilgjengelige steder. Bedriften kan bistå med inspeksjoner og oppmåling, reparasjon av lekkasjer, utskiftning av takstein eller blikkplater på alle typer tak. Våre sertifiserte tilkomstteknikkere utfører det meste av arbeid ved bruk av tau og klatreteknikker. Dette er en sikker, effektiv og kostnadsbesparende metode for tilkomst til utsatte steder.

Noe av det vi utfører er

  • Montering av feierplattformer
  • Montering av stiger og leidere
  • Montering av takstiger
  • Reparasjon av lekkasjer i tak
  • Utskiftning av blikkplater, takstein og beslag
  • Inspeksjon av tak

Vedlikehold av tak er viktig og kan spare eier for store kostnader med merarbeid hvis små skader ikke blir tatt tak i i tide. Våre dyktige operatører kommer til også der hvor lift kan være vanskelig eller umulig å bruke.

Ta kontakt for en uforpliktende prat eller ett hyggelig tilbud.