Våre tjenester

Stålkonstruksjoner

High Access Solutions AS monterer alle typer fagverk og stålkonstruksjoner fra enkle bjelker til master og byggverk av kompleks struktur. Med våre metoder for tilkomst kan vi bidra til å gjøre jobben smidigere og mer kostnadseffektiv en med mer tradisjonelle metoder som lift og stillas. Våre sertifiserte tilkomstteknikkere bidrar til kostnadseffektivt, sikkert og fagmessig utført arbeid.

Vi kan bistå med

  • Montering
  • Demontering
  • Rigging
  • Vedlikehold

av alle typer komponenter som løftebjelker, taljer og vinsjer samt fagverk og reisverk.

Vi har kompetansen for rask evakuering av personell og effektive, trygge og kostnadsbesparende metoder for de fleste arbeidsoperasjoner i høyden og på utsatte steder. Våre tilkomstteknikkere stiller med stor kompetanse når det kommer til sikkerhetsfilosofi og kvalitetspolitikk, noe som er viktig ved arbeid i høyden og på utsatte steder.


Ta kontakt for en uforpliktende prat eller ett hyggelig tilbud.