Våre tjenester

Skilt og bannere

High Access Solutions AS monterer og vedlikeholder skilt og bannere av alle typer og størrelser, i alle høyder. Vi monterer reklameplakater og bannere i områder med vanskelig tilkomst på en sikker, effektiv og kostnadsbesparende måte ved bruk av tilkomstteknikk. Med våre metoder sikrer vi trygghet for kunden og våre ansatte, samt kostnadsbesparelse og effektivitet.

Noe av det vi leverer er

  • Montering av reklamebannere
  • Montering av skilt
  • Montering av design elementer og komponenter
  • Tildekking av stillas

Vi utfører oppdrag der det ellers er begrenset tilgang eller ugunstig høyde. Spesialtilpasset design i større lokaler som skal opp, kan monteres ved bruk av tilkomstteknikk. I motsetning til å rigge opp stillas eller lift vil dette gi både tids- miljø- og kostnadsmessig gevinst.

Eksempelvis vil disse stedene være aktuelle for oppdrag: flyplasser, kjøpesentre, idrettshaller, større festlokaler, festivalarrangementer, byggeplasser, butikklokaler, osv.

Ta kontakt for en uforpliktende prat eller ett hyggelig tilbud.