Våre tjenester

Klatring på fasade

High Access Solutions AS utfører klatring på fasade og andre konstruksjoner for montering av ventilasjonskanaler, lamper, skilt, bannere, kabeltrekking, vedlikehold og modifakasjon av fasade med mer. Klatring på fasade blir utført med sikre metoder, velkjent fra blant annet offshore og industri. High Access Solutions AS sine ansatte har alle godkjent sertifisering fra SOFT, og stiller høye krav til sikkerheten ved klatring på fasade og andre konstruksjoner.

Bedriften utfører montering av det aller meste av utstyr ved klatring på fasade. Vi utfører vedlikehold, nymontering eller inspeksjon av det aller meste. Våre operatører har lang erfaring med klatring på fasader, og med tilkomstteknikk som arbeidsmetode sikrer vi effektivitet, trygghet og kostnadsbesparelse.

Noe av det vi utfører er

Vi har kompetansen for rask evakuering av personell og effektive, trygge og kostnadsbesparende metoder for montering inspeksjon og vedlikehold. Våre tilkomstteknikkere stiller med stor kompetanse når det kommer til sikkerhetsfilosofi og kvalitetspolitikk, noe som er viktig ved arbeid i høyden og på utsatte steder, og ved klatring på fasade.

Ta kontakt for en uforpliktende prat eller ett hyggelig tilbud.